towarzystwo_logo adres: Świętojańska 22 lok. 1 15-082 Białystok
(w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych)
tel: (85) 742 00 54 kom. 660 785 089
REGON:
200014987
NIP: 542 29 23 043
Rachunek: Bank Spółdzielczy w Białymstoku
17 8060 0004 0008 5993 2000 0010

slopiewnie@wp.pl

festiwal_logo

sokoly_logo

BMW_logo

Towarzystwo Muzyczne "Słopiewnie" powstało w roku 2005…

(…) A jednak zatrata tej pieśni i muzyki byłaby przecież prostą dla nas hańbą (…)
(…) ludzie stojący na szczycie cywilizacji duchowej, tacy jak Mickiewicz, Chopin, Moniuszko, orzeźwiali się tą swojszczyzną, czerpali natchnienie w pieśni i muzyce ludowej (…)

Te poruszające i prawdziwe słowa Zygmunt Gloger napisał we wstępie do książki „Czy lud polski jeszcze śpiewa”, wydanej w Warszawie w roku 1905, która była pełnym pasji wołaniem, aby… podjęta była praca zbiorowa inteligencji polskiej w celu ochrony i zachowania w ludzie naszym jego starożytnej, rodzimej i rdzennie słowiańsko-narodowej pieśni i muzyki… Prawdziwe i święte słowa Zygmunta Glogera napisane przed stu laty stały się drogowskazem do działania, które podjęli w Białymstoku w roku 2005 założyciele i twórcy Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”.

„Słopiewnie” – to znaczy…

Autorem nazwy własnej Towarzystwa jest Julian Tuwim, który napisał cykl wierszy pod tym właśnie tytułem i zadedykował Karolowi Szymanowskiemu. Tym samym pięknym słowem nazwał Karol Szymanowski swoje opracowanie „6 pieśni na chór a'capella”, których praźródłem była publikacja „Puszcza Kurpiowska w pieśni" ks. Władysława Skierkowskiego wydane przez Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1928-34. W pięć lat później Szymanowski publikuje - „12 pieśni kurpiowskich na głos i fortepian”, a we wstępie wyraził wdzięczność autorowi „Puszczy Kurpiowskiej w pieśni” za udostępnienie nam - muzykom polskim - tego, tak mało dotychczas znanego, a tak niezmiernie bogatego źródła najpiękniejszej być może polskiej ludowej pieśni.

Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie” zostało zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym w Białymstoku w marcu 2005 roku. Członkami założycielami Towarzystwa byli między innymi: Henryk Górecki - emerytowany pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasłużony działacz kultury, Sławomir Halicki - Burmistrz Miasta Suraż, Jerzy Muszyński - dziennikarz, animator kultury, Krzysztof Rau - reżyser, nauczyciel akademicki, Edward Redliński - pisarz, Anna Szczepańska - Sekretarz Powiatu Białostockiego. Prezesem Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie” został Zbigniew Nasiadko - publicysta, laureat XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w roku 1998 oraz konkursu Muzyki Folkowej „Nowa Tradycja”, zorganizowanego przez Polskie Radio-Radiowe Centrum Kultury Ludowej w 1999 roku.

Towarzystwo realizuje podstawowe cele statutowe organizując corocznie Festiwal „Dawne Pieśni - Młode Głosy" z udziałem dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzyki ludowej.

Założenia organizacyjne i programowe Festiwalu konsultowano z następującymi etnomuzykologami i twórcami kultury: Teresą Pardo z Łomży, Ewą Wróbel z Warszawy, Ligią Hnidec z Białegostoku, Elżbietą Tomczuk z Bielska Podlaskiego, Józefem Murawskim z Szypliszek, Mirosławem Nalaskowskim z Suwałk, Jerzym Śródkowskim z Białegostoku. Projekt Festiwalu „Dawne Pieśni - Młode Głosy” wysoko ocenił Marcin Nałęcz-Niesiołowski, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki.

Zarząd Towarzystwa w latach 2005-2006

 • Zbigniew Nasiadko - prezes
 • Krzysztof Rau - wiceprezes
 • Sławomir Halicki - sekretarz
 • Henryk Górecki - skarbnik
 • Jerzy Muszyński - członek
 • Andrzej Tokajuk - członek

Od folkloru do folku

Statut Towarzystwa określa podstawowe cele działalności stowarzyszenia: ochrona i promocja tradycyjnej muzyki ludowej i jej współczesnych przetworzeń w środowiskach lokalnych północno-wschodniej Polski , przede wszystkim poprzez aktywizowanie i rozbudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia regionalną tradycją muzyczną, wspomaganie i wspieranie organizacji dziecięcych i młodzieżowych zespołów śpiewaczych, wokalno-instrumentalnych, kapel ludowych i formacji folkowych.

„Dawne Pieśni - Młode Głosy” w Waniewie nad Narwią

Rok 2007 był przełomowym w działalności Towarzystwa. Dzięki wspólnym wysiłkom członków i zaangażowaniu Samorządu Gminy Sokoły oraz kierownictwa Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, I Festiwal „Dawne Pieśni - Młode Głosy" odbył się w dniu 29 lipca 2007 r. w Waniewie, miejscowości położonej na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Termin realizacji projektu nawiązuje do tradycyjnego, parafialnego święta w Waniewie - odpustu na św. Annę.

W tym pamiętnym dniu Wójt Józef Zajkowski ogłosił otwarcie I Festiwalu „Dawne Pieśni - Młode Głosy" w Waniewie nad Narwią, w historycznej miejscowości, gdzie kiedyś była przeprawa na szlaku handlowym z Królestwa Polskiego, z Mazowsza na Podlasie i dalej do Wielkiego Księstwa Litewskiego. I od tego czasu na św. Annę do Waniewa przyjeżdżają młodzi ludzie muzycy, śpiewacy, instrumentaliści z Podlasia, Mazowsza, Kurpi i Suwalszczyzny i prezentują wspaniałe pieśni naszych przodków.

… Śpiewający po polsku, w języku ukraińskim, białoruskim i litewskim. „Po swojemu” – tak dawniej śpiewano - albo bardziej współcześnie. Wszyscy - z głębi serca… tak red. Aneta Dzienis rozpoczęła swój reportaż „Inne światy w Waniewie, czyli wnuczek śpiewa z dziadkiem” z II Festiwalu „Dawne Pieśni - Młode Głosy” - Waniewo 2008, opublikowanego w Gazecie Wyborczej.

A wszystko zaczęło się w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie co roku w końcu czerwca odbywa się Ogólnopolski Festiwal Śpiewaków i Kapel Ludowych. Otóż od kilkunastu lat, obok konkursu głównego, na którym prezentują się dorośli artyści, organizowany jest konkurs „Duży - Mały”. Jest to prezentacja przez dzieci i młodzież tradycji instrumentalnych i wokalnych przejętych od swoich mistrzów - nauczycieli, rodziców i dziadków. Jak stwierdza się w regulaminie Festiwalu w Kazimierzu celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kontynuacji muzykowania i śpiewania zgodnego z tradycją regionu.

Idea rodem z Kazimierza nad Wisłą sprawdza się i owocuje wspaniale w Waniewie nad Narwią. Czytamy dalej w reportażu w Gazecie Wyborczej: Młodzi ludzie uczą się tego, co dawne, nawet jeśli czasem nie rozumieją poszczególnych słów, wyrazów, kontekstów i starsi muszą im tłumaczyć. Tak jak Anita Czuper, 16-latka, która na festiwal przyjechała z zespołem Zorniczeńka z Wysokiego w gminie Raczki. Szefową jest jej babcia, 72-letnia Stanisława, w zespole jest też jej dziadek, 76-letni Józef. Śpiewamy to, co śpiewały jeszcze nasze mamy i babcie. Pieśni weselne, żniwne, sprośne. Ja to w głowie mam zapisane. Czasem mi się coś przypomni, to zapisuję wtedy w śpiewniku – opowiada uśmiechnięta starsza pani. - Kiedyś to się zawsze śpiewało: przy robocie, wyganianiu krów. Teraz mamy próby dwa razy w tygodniu. A te młode? Jak mają nie śpiewać, skoro nasiąkły tym od maleńkości? Dla nich to już chleb powszedni. I dobrze. Bo kto po nas będzie śpiewał? Kto zapamięta to wszystko, przekaże dalej? Tylko w młodych nadzieja… Zespół „Zorniczeńka” z Wysokiego w gminie Raczki, gdzie śpiewa babcia, dziadek i wnuczka, był laureatem II Festiwalu w Waniewie. I znów nawiązanie do Kazimierza: pani Stanisława Czuper kilkakrotnie występowała tam na festiwalu i zdobyła najwyższą nagrodę - Złotą Basztę.

Juror Festiwalu red. Tomasz Ćwikowski w recenzji pt „Muzyczne skarby Podlasia po raz trzeci nad Narwią” opublikowanej w Gazecie Festiwalowej „Leć głosie…” stwierdził

... niżej podpisany ma okazję od początku śledzić losy festiwalu, toteż uprawniony jest do opinii, iż mimo niedługiej historii impreza wymyślona przez Zbigniewa Nasiadkę z roku na rok poszerza swoją formułę, eksplorując coraz to nowe obszary podlaskiej muzyki ludowej i folkowej…

„Dawne Pieśni - Młode Głosy” w Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Rok 2011 był bardzo ważny w historii Towarzystwa. Młodzi muzycy, wypromowani na przesłuchaniach konkursowych w Waniewie po raz pierwszy zaprezentowali swoje osiągnięcia mieszkańcom Białegostoku w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. W dniu 30 lipca wystąpiły przy olbrzymim aplauzie publiczności zespoły: „Mazurskie Kwiaty” - zespół cymbalistów z Ełku, duet Dominika Szyszko i Beata Szyszko - Anzulewicz z miejscowości Rutka-Tartak na Suwalszczyźnie, „Ranok” - Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca z Bielska Podlaskiego oraz zespół „Otako” z Suwałk.

„Dawne Pieśni - Młode Głosy” na dożynkach w skansenie Białostockiego Muzeum Wsi

W dniu 18 listopada 2010r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”, na którym wybrano nowy zarząd w składzie: prezes - Zbigniew Nasiadko, wiceprezes - Jerzy Muszyński, sekretarz - Anna Zerbst, skarbnik - Wanda Surmasiewicz - Leonowicz, członkowie Zarządu: Artur Gaweł, Halina Olszaniecka.

Wybór dr Artura Gawła do składu zarządu Towarzystwa zapoczątkował współpracę Towarzystwa z Białostockim Muzeum Wsi. Przy pomocy tej instytucji Towarzystwo uzyskało wstęp do sieci informacyjnej Internetu.

Od tego roku na stronie www.bialostockiemuzeumwsi.pl/slopiewnie prezentujemy wszystkie dokumenty organizacyjne i materiały promujące festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni - Młode Głosy”.

W roku 2012 w dniu 5 sierpnia po raz pierwszy w historii Festiwalu laureaci poprzednich jego edycji zaprezentowali się na festynie „Dożynki w skansenie” w Białostockim Muzeum Wsi. Były to zespoły - laureaci Festiwalu z Waniewa z lat ubiegłych - „Hiłoczka z Czeremchy, „Żemerwa” i „Ranok” z Bielska Podlaskiego, „Tercet z Makówki”, „Słowianoczki” z Białegostoku oraz „Otako” z Suwałk.

Wśród publiczności festynu rozpowszechniono ponad 200 egzemplarzy Gazety Festiwalowej „Leć Głosie… 2012”. Członkowie zespołów oraz dzieci, które przybyły wraz rodzicami na koncert otrzymały pamiątki - chorągiewki ze zdjęciami zespołów w strojach ludowych.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa o charakterze edukacyjnym z zakresu muzyki ludowej pt. „Pieśni z naszych stron” wraz z prezentacją ludowej ceramiki z terenu Mazowsza, Kurpi, Podlasia, Suwalszczyzny i Mazur.

Podstawę ekspozycji „Pieśni z naszych stron” stanowiła prezentacja dokonań wybitnego naukowca-etnografa, badacza kultury ludowej Podlasia i Polesia Stanisława Dworakowskiego. Nasz sławny rodak urodził się w roku 1907 we wsi Dworaki-Pikaty w gminie Sokoły. Od końca drugiej wojny światowej mieszkał w Sokołach. Utrzymywał się zaś z hodowli pszczół. Kontynuował pracę badawczą w zakresie kultury ludowej rodzinnych stron. Wynik tych badań stanowi książka „Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią” wydana przez Białostockie Towarzystwo Naukowe w 1964 r. Zmarł 17 listopada 1976 r. Jego grób znajduje się na Powązkach w Warszawie.

Na wystawie „Pieśni z naszych stron” zaprezentowano nuty i tekst sześciu pieśni zapisanych od mieszkanki Waniewa Jadwigi Janeczkowej, które Stanisław Dworakowski opublikował w książce „Zwyczaje rodzinne w powiecie Wysoko-Mazowieckim” wydanej w 1935r. w Warszawie.

Laureaci Festiwalu z lat 2007-2012, zespoły „Hiłoczka z Czeremchy, „Ranok” oraz „Żemerwa” z Bielska Podlaskiego, „Słowianoczki z Białegostoku byli śpiewającymi aktorami fascynującego widowiska muzycznego - śpiewogry pt. „Dożynki w skansenie” prezentując tradycyjne obrzędy związane ze żniwami: zażynek czyli rytualne rozpoczęcie żniw, wiązanie przepiórki na zakończenie.

A więc rok 2012 stanowił początek nowej formuły Festiwalu. Co roku najlepsi artyści nagrodzeni w Waniewie prezentują się mieszkańcom Białegostoku na festynie „Dożynki w skansenie” w Białostockim Muzeum Wsi.

W roku 2013 na „Dożynkach w skansenie” wystąpiły zespoły, laureaci Festiwalu w Waniewie: „Hramada” z Białegostoku - lider zespołu Genadiusz Szemiet oraz „Szeszupiaki” z miejscowości Tutka-Tartak, którego kierownikiem jest Beata Szyszko-Anzulewicz.

Kronika Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”

Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa

W dniu 29 listopada 2013r. na walnym zebraniu stowarzyszenia odbyły się wybory uzupełniające członków Zarządu Towarzystwa.

Aktualny skład Zarządu Towarzystwa Muzycznego „Słopiewnie”:

 • Zbigniew Nasiadko - prezes
 • Stanisław Pogorzelski - wiceprezes
 • Jerzy Siwak - skarbnik
 • Anna Zerbst - sekretarz
 • Artur Gaweł - członek zarządu
 • Piotr Sakowski - członek zarządu

Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej - konferencja w Białowieży

W dniach 28-29 marca 2014r. odbyła się w Białowieży konferencja, pod nazwą Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej - wiedza, dobre praktyki, wyzwania zorganizowana przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Białowieski Park Narodowy. W pierwszym dniu konferencji referaty wygłosili: Krajobraz kulturowy regionu Puszczy Białowieskiej - nasze wspólne dziedzictwo - dr Mirosław Stepaniuk Białowieski Park Narodowy, oraz Ochrona budownictwa drewnianego na Podlasiu - dr Artur Gaweł z Białostockiego Muzeum Wsi. W tym samym dniu odbyły się prezentacje projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe z województw podlaskiego i lubelskiego.

Projekty z zakresu ochrony i promocji tradycyjnej muzyki ludowej przedstawili:

 • Julita Charytoniuk - Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
 • Krzysztof Gorczyca - Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 • Dariusz Fionik - Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
 • Krystyna Wińska - Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego
 • Anna Zerbst, Zbigniew Nasiadko - Towarzystwo Muzyczne „Słopiewnie”